>

Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi

Ozon  üç oksijen atomundan oluşan, renksiz, keskin kokulu bir gazdır.  Doğada bilinen en güçlü dezenfektanlardan biridir, immün sistemi düzenler ve antioksidandır. Aynı zamanda kanın akışkanlığını artırıcı, kan yapımını uyarıcı ve ağrı kesici etkisi de vardır.  Vücudumuzda hücrelerin içindeki meydana gelen yapım yıkım olayları sonucunda  birtakım yan ürünler ortaya çıkmakta ve bunlar serbest O2 radikalleri olarak  hücrelere zarar vermektedir. Özellikle de sigara, çevre kirliliği, radyasyon, ağır ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kullanımı bu serbest radikallerin oluşumunu daha da artırmaktadır. Serbest radikallerin vücutta artması nedeniyle vücutta oluşabilecek hastalıkların en önemlileri damar sertliği, kanser, bağırsak hastalıkları, diyabet, katarakt, Parkinson, sinir hücrelerinin dejenerasyonu sayılabilir.

Ozon tedavisi uygulama şekilleri;

Major Ozon Tedavisi
En sık uygulanan yöntem budur. Eğitimli personel tarafından, özel ekipman ve cihazlar kullanılarak yapılan, deneyim ve titizlik gerektiren bir uygulamadır. Hastadan alınan yaklaşık 100 cc kan içerisine hastalığın teşhisine göre doktorun belirleyeceği dozda ozon eklenerek tekrardan hastaya damar yoluyla verilir. Ortalama uygulama süresi yaklaşık 15 dakikadır ve  ağrısızdır. Genellikle haftada iki  ve toplamda 10 uygulalama yapılır. Kronik vakalarda ayda bir kez idame dozu şeklinde uygulama yapılması da önerilmektedir.

Minör uygulamalar
Hastadan enjektörle alınan kan  ozon ile karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Majör uygulamayla kombine de yapılabilir.

Bölgesel Uygulamalar
Yumuşak dokulara, eklem içine ve çevresine, disk içerisine, yara yerine ve çevresine(torbalama) de lokal olarak yapılan uygulamaların yanısıra rektal yoldan uygulama yöntemi de mevcuttur.

Ozon tedavinin sakıncalı olduğu durumlar
Tiroid bezinin çok fazla çalıştığı durumlarda ve Favizm hastalığında (glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği) ozon tedavisi uygulaması önerilmez. 

Ozon tedavisinin uygulandığı durumlar
Tedavi genellikle hastalıkların  uygulanmakta olan rutin tedavilerine ek olarak, bazen de diğer tedavi yöntemlerinin yarattığı yan etkilerden korunmak( kanser ilaçları gibi) amaçlı da uygulanbilir. Kimi durumlarda diğer tedavilerden yanıt alınamayan hastalıklarda ya da ilaç yan etkileri nedeniyle medikal tedavi verilemeyen hastalıklarda ozon tedavisi uygulanmaktadır.


Ozon uygulamalarının en sık etkili olduğu hastalıklar
hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların regülasyonu ve komplikasyonlarının azaltılmasında, diabetik ayaklarda, enfekte olmuş geçmeyen cilt yaraları, bası yaraları, kronik ülserler, kemik iltihapları (osteomyelit), kronik yorgunluk ve fibromiyalji ve kireçlenmenin (osteoartrit) yarattığı eklem rahatsızlıkları ve ağrılarda ozon tedavisi son derece etkili olmaktadır.

Yine kanser tedavilerinde uygulanan tedaviye ek olarak immün sistemi desteklemek, zarar gören normal dokuların tamiri ve hücrelerde yenilenme sağlamak ve kemoterapi sonrası hücrelerde ortaya çıkan serbest radikallerin uzaklaştırılması amacıyla da sıklıkla ozon tedavisi tercih edilmekte ve çok yarar görülmektedir.

İmmün sistem hastalıkları olan romatoidartrit ve crohn hastalığnda, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik akciğer hastalıklarında astım ve allerjide de yine destekleyici tedavi olarak önerilmektedir.

Sağlıklı bireylerde de antiaging ve antioksidan özelliği nedeniyle ozon tedavisi uygulaması koruyucu tedavi kapsamında uygulanmaktadır.

Ozon Tedavisi