>

Yara Bakımı

Yara Bakımı

Tıp Merkezimize başvuran & Evde , merkezimize ulaşamayan hastaların;
  • Diabetik yara
  • Bası yarası
  • Venöz yetmezlik
gibi dolaşım bozukluğuna bağlı yaraların tedavisini sağlamak .
 
Diabetik ayak Genellikle kronik , infekte bir yara şeklinde karşımıza çıkan diyabetik ayak yaralarının tedavisi multidisipliner ve enerjik bir tedavi yaklaşımı gerektirir . İnfekte ve nekrotik dokuların dedridmanı , Derin doku kültürü ve antibiyogram sonuçlarina dayanan antiinfektif tedavi , Hastanın metabolik kontrolü ve diğer destek tedaviler (anemi , hipoalbuminemi , sıvı ve elektrolit dengesi , kardiyak vb. sorunlar ile mücadele) , Perfüzyonu iyileştirmeye yönelik cerrahi girişimler , HBOT, Dinamik bir yara bakımı , Yaranın durumuna uygun kapatma tekniklerinin kullanılması ve yara üzerine basının engellenmesi (off-loading) tedavinin öne çıkan unsurlarıdır . Multidisipliner yaklaşım
  • Dahiliye
  • Endokrinoloji
  • Genel cerrahi
  • Vaskuler cerrahi
  • Radyoloji
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  • Ortopedi
*Yara hemşiresi  Kronik bir yaranın iyileştirilebilmesi için ; Altta yatan ve sonucu doku hasarı olan nedenlerin bulunup düzeltilmesi Yaradaki nekrotik materyalin bakteri ve toksinlerinin yani yara yükünün uzaklaştırılması (debridman) Yaralı bölgenin yeterli perfüzyon ve oksijenasyonunun sağlanması Yara infeksiyonu ile mücadele edilmesi Yara sıvısının (eksüda) kontrolu Yara üzerindeki basının ve ekstremitenin yük taşımasının önlenmesi (off-loading) Yara iyileşmesinin dinamik/değişken bir süreç olduğunun dikkate alınarak uygun zamanda uygun tedavi yaklaşımı , girişim ve yara bakım malzemelerinin kullanılması gerekir .

 

Tıp Merkezimize başvuran & Evde , merkezimize ulaşamayan hastaların  yaraların tedavisini sağlamak .